BURSA'NIN YARINI

Üniversite ve iş hayatında başarı için akademik ve sosyal açıdan nitelikli bir eğitim programının önemini biliyor ve öğrencilerimizi en sağlam altyapı ile geleceğe hazırlıyoruz.

ERKEN KAYIT

 

NEDEN KOLEJ16

Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite ve iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak altyapı ile emin adımlarla yürümelerine ortam ve olanak hazırlıyoruz.

  • Günlük 11 saat eğitim.
  • 3 saat etüt eğitimi
  • Haftalık deneme sınavları
  • Yabancı dil eğitimi
  • 16 kişilik sınıflarda eğitim.
  • Bireysel öğrenci koçluğu

KEP (Kişisel Gelişim Programı) Nedir?

Çağdaş eğitim modellerine uygun eğitim anlayışını benimseyen KOLEJ 16’da haftalık başarı analizleri ile öğrencilerimizin eksiklerini görüp ‘’KEP’’ sistemimiz ile Kişisel Etüt Programımızla eksiklerini birebir gideriyoruz.

Kişisel Rehberlik Sistemimiz

KOLEJ 16 olarak benimsediğimiz rehberlik modelimiz bütünsel rehberliktir. Öğrenci-veli-öğretmen işbirliği ile öğrencilerimizin yaşam boyu gelişim ihtiyaçlarını karşılamasını ve kendilerini gerçekleştirmelerine kılavuzluk etmekteyiz. Öğrencilerimize eğitsel, kişisel-sosyal ve mesleki rehberlik hizmetleri sunmaktayız.

  • Verimli ders çalışma teknikleri
  • Hızlı okuma teknikleri
  • Kariyer planlama ve meslek seçimi
  • Motivasyon çalışması

Proaktif Eğitim Nedir ?

Sorumluluk alabilme kapasitemiz hem özel hayatta, hem de iş hayatında başarımızı belirleyen etkenlerden birisidir. Bu kapasitenin yanı sıra atılımcı olabilmek de bireysel başarımızı derinden etkiler. Bilgili olmak ya da fikir sahibi olmak kadar bir fikri uygulamayı seçmek ve bunu başarıyla hayata geçirebilmek önemli bir beceridir.

Bu eğitimin hedefi katılımcıların bir karar almak ve aldıkları bu kararı etkin bir şekilde uygulayabilmeleri konusunda kişisel gelişimini sağlamaktır.

Rehberlik

Yabancı Dil Öğrenmek

Yabancı dilin son zamanlarda bunca önemli hale geldiği ve küresel dünyada sınırların gün geçtikçe şeffaflaştığı günümüzde,

Muhakeme Edebiliyorum Öyleyse Yaşasın Matematik!

Matematik öğreniminin hedefleriyle muhakemenin doğrudan ilişkili olduğunu görmek çok da zor değil aslında.

ÖZGÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN

Geleceğinizi Birlikte Planlayalım

meslekler