Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik: birey odaklı, sistemli, profesyonel ve sürekli bir yardım hizmetidir. Okulumuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, her bir öğrencinin kendini ve çevresini daha iyi tanımasına; genel ve özel yeteneklerini, ilgilerini keşfederek bunları kendisi ve toplumu için en iyi  şekilde kullanmasına, geleceğe dair realist amaç ve planlar geliştirmesine, verimli ders çalışma yollarını öğrenmesine, kendi hayat amaçlarına ve şartlarına en uygun dersleri ve branşı seçmesine; kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, ideal ve şartlarına en uygun mesleği seçmesine yardım eder.

BAKIŞIMIZ:

Her çocuk ayrı bir dünyadır. Hiçbiri belli bir kurallar silsilesine ya da kalıplara sığdırılamaz. Hiçbiri belli bir formül üzerine eğitilemez. Çünkü çocuğun eğitim sürecinde ona karşı sergilenecek yaklaşımlar zamana, mekâna, çocuğun o anki psikolojik durumuna, genetik yatkınlığına ve yaşına göre değişir. Tüm bu değişkenlere bağlı olarak problemler o kadar çeşitlidir ki bu problemleri çözebilmek ve çocuğumuzun her yönden (sosyal, psikolojik, biyolojik ve zihinsel) gelişimini sağlıklı tamamlayabilmesi için etkili iletişimin inceliklerini bilmek ve uygulamak gerekir.

YAKLAŞIMIMIZ:

Çeşitli yaş gruplarına göre yine çeşitlilik arz eden sosyal, psikolojik ve akademik problemlerin çözümünde “rehberlik” ve “psikolojik danışmanlık” anlamında öğrencilerimizin farklı kişilik özelliklerini, farklı algılama düzeylerini, farklı ilgi istek ve yeteneklerini dikkate alarak gerekli olan hizmeti öğrencilerimize sunmaktayız. Bu süreçte okul idaresi ve öğretmen veli ile sürekli iletişim halinde olarak birbiriyle uyumlu, tutarlı ve organize bir şekilde hareket etmektedir.

WhatsApp chat