Ortaokul

Ortaokulda Yaşam

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Kolej16’da öğrenme ve öğretme tekniklerinin en iyi şekilde uygulandığı Matematik derslerinde öğrencilerimizin matematiksel düşünce ve süreçleri derinlemesine anlamaları sağlanıyor ve gerçek yaşam problemlerinin çözülmesinde kullanılıyor.

Bilimsel gezilerle öğrenciler, matematiği hayatlarına alıyor. Bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; test çözme teknikleri veriliyor, pekiştirme çalışmaları yapılıyor ve istatistiklerle değerlendiriliyor. Deneme sınavları sonrasında istasyon çalışmaları ile başarı artırılıyor. Kamplar ile başarı güçlendiriliyor.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kolej16’nın fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarındaki eksiksiz donanımı derslerin tam uygulamalı olarak yapılmasını sağlıyor.

Fen Bölümü ve Bilişim Teknolojileri Bölümü Projesi: “Karbonun Ayak İzinde Yolculuk”
Bu projede her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile yapılan çalışmaların; çalıştay konferans ve poster sergisi olarak sunulması planlanıyor.

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Kolej16 Türkçe derslerinde öğrencilerini, Türk dilini doğru kullanabilen, estetik bakış açısı gelişmiş, başkalarıyla iyi ilişki kurabilen, kendini başkalarına ifade edebilen, özgüvenli bireyler olarak yetiştiriyor.

Türkçe derslerinde öğrencilerin aktif katılımıyla öğrenilen bilgiler dramatizasyonlardan şiir dinletilerine, bilgi yarışmalarından münazaralara, öykü ve şiir yarışmalarında bir ürüne dönüşerek başarıyla sergileniyor. Ayrıca dersler LGS tabanlı çalışmalar ve testlerle desteklenerek öğrenciler bir ust kuruma hazırlanıyor. Bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; test çözme teknikleri veriliyor, pekiştirme çalışmaları yapılıyor ve istatistiklerle değerlendiriliyor. Deneme sınavları sonrasında istasyon çalışmaları ile başarı artırılıyor. Kamplar ile başarı güçlendiriliyor.

Türkçe bölümümünüz her sınıftan ilgi duyan öğrencilerden oluşan bir takım ile “Gaziosmanpaşa’da Münazara” “GOP’ta Münazara”  Projesi ile Gaziosmanpaşa’da bulunan 43 ortaokul arasında münazara düzenlenmesini bir proje olarak yapılandırıyor.

YABANCI DİL BÖLÜMÜ

Kolej16 Öğrencileri, yabancı dili aktif projelerle yaşayarak öğreniyor. 

İkinci yabancı dil olarak “Almanca” ve “Fransızca” öğretilmektedir.

Yabancı Dil Bölümümüz; İngilizce, Almanca ve Fransızca etkinliklerden oluşan bir program ile “Bahar Şenliği” haftasında “Spring Feast” diye adlandırdığı bir gösteri günü planlıyor.

SOSYAL BİLİMLER, TARİH ve COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Kolej16 Öğrencilerinin, Atatürk gibi düşüne bireyler olmalarına önem veriliyor.

Yaşadığı çevreyi, ülkesini ve tüm dünyayı tanıyarak coğrafi bir bilinç kazanmaları sağlanıyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, ROBOT VE KODLAMA BÖLÜMÜ

Algoritma ile düşünme eğitimi ve kodlama eğitimi ile yazılım çalışmaları yapılıyor.

Problem çözme teknikleri ile ilgili eğitim, derslerde, MindLab Akıl Oyunları programının sunduğu oyunlarla veriliyor ve uygulamalarla pekiştiriliyor.

Robot ve FLL çalışmaları kurs çalışması olarak ileri düzeyde de yürütülüyor.

KÜTÜPHANE BÖLÜMÜ

Kolej16 Kütüphanesi kullanıcılarına; kitapları sevdirme, kütüphane kültürü oluşturma, araştırma becerilerini geliştirme, okumayı entelektüel gelişimin ihtiyaçlarından biri olarak yaşamın parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenleniyor.

Sınıf ve okullar arası yarışmaların düzenleniyor.

Yazar ve şairlerle interaktif söyleşiler planlanıyor.

MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Her öğrencinin yeteneğini keşfedip bir enstrüman çalması, görsel sanatlar alanında fark yaratması, sportif becerilerini geliştirmenin yanında onlara sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılması hedefleniyor.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Öğrencilere mesleki, bireysel ve eğitsel rehberlik çalışmaları yapılıyor.

Kariyer planlama kapsamında okul tanıtımları ve okul gezileri düzenleniyor. “Gölge Adam Projesi” ile öğrencilerimizin hedeflediği mesleğin erbabıyla zaman geçirmesi ve hedefine odaklanması sağlanıyor.

Rehberlik Servisi, Kütüphane Birimi ve Bilişim Teknolojileri Bölümü ile birlikte “UBUNTU ÇOCUK ZİRVESİ” projesiniyürütüyor. Bu zirve ile vicdan çatısında; sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, farkındalık, işbirliği, sorumluluk değerlerinin yapılandığı bir okul ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır.

WhatsApp chat