Bilimsel Eğitim Sistemi

Her geçen gün değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, 21. Yüzyılın değişen şartlarına uyum sağlayan, kendini yenileyebilen bireyler yetiştirmek; Kolej16 olarak en büyük amacımızdır.

Bilişim teknolojileri dersi, uygulandığı tüm seviyelerde öğrenci merkezli bir yaklaşımı ele almaktadır. Bilgisayarsız kodlama etkinlikleri ve robotik çalışmalarımız atölyelerimizde bilgi-iletişim teknolojileri ve yazılım geliştirme derslerimiz ise bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Okulumuzda fizik-kimya-biyoloji derslerimiz ve fen – deney laboratuvarlarında aktif bir şekilde işlenmektedir.

 • Geleceğimize katkıda bulunan nitelikli bireyler yetiştirme,
 • Problem çözme sürecinde bir problemin birçok çözümü olabileceğini gösterme,
 • Çok yönlü düşünme becerisi kazandırma,
 • Tasarımsal ürünler ortaya koyarak yeteneklerini geliştirme,
 • Bilgi teknolojilerini ve araçlarını tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme,
 • Doğru, güvenilir bilgi ve içeriğe hızlı ulaşıp yorumlayabilme,
 • Dijital etik, dijital güvenlik, dijital hukuk ve dijital haklar ve sorumluluklar konularında bilinç kazanarak iyi bir dijital vatandaş olabilme,
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırma,
 • Sosyal sorumluluk bilincini kazanarak bilgisayar bilimlerini insanlara ve kendilerine faydalı amaçlar için kullanabilme,
 • Ana dil ve yabancı dile ilave olarak “makine dilini” öğrenerek algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini geliştirebilme,
 • Her hatanın bir öğrenme fırsatı olduğu bilincini kazandırabilme,
 • Ezberleyen düşünme yapısından çıkma,
 • Süreç ve sonuç odaklı çalışma becerisi kazandırma,
 • İş birliği ve takım çalışması konusunda bilinç kazandırma,
 • Kodlama dersleriyle öğrencilerin; bir problemin çözümünü bilgisayarın gerçekleştireceği şekilde oluşturmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin erken yaşta alacakları kodlama eğitimi ile kazandıkları analiz etme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerileri sayesinde farklı birçok alanda karşılaştıkları sorunlar karşısında daha sorgulayıcı ve üretici bireyler olmalarını sağlamaktır.

WhatsApp chat