Muhakeme Edebiliyorum Öyleyse Yaşasın Matematik!

Muhakeme Edebiliyorum Öyleyse Yaşasın Matematik!

Matematik öğreniminin hedefleriyle muhakemenin doğrudan ilişkili olduğunu görmek çok da zor değil aslında. Peki nedir bu söz ettiğimiz muhakeme? Akıl yürütmedir. Bütün etmenleri göz önünde bulundurarak akılcı bir sonuca ulaşma sürecidir. Önce ile sonrayı kıyaslamak ve düşünce ile nihayete varmaktır. Olayları ölçüp tartmak, karşılaştırmak, değerlendirmektir. Matematik bunun neresindedir bir de bunu düşünelim.

Hayatını bilime ve matematiğe adayan, gençlerin matematiğe karşı ilgisini artırmaya yönelik çalışmalarıyla topluma büyük katkı sağlayan Prof. Dr. Ali Nesin; matematik, felsefe ve sanatın topluma para getirmediğini ancak bir yaşam biçimi olduğunu söyler ve devam eder: “Matematik, felsefe, sanat topluma para getirmez. Ancak yaşam biçimidir. Sana düşünmesini öğretir. Öğrencilerime bir problem veriyorum. İki saat boyunca düşünüyorlar. Bu problem hiç bir işe yaramayacak ki. Ama inat etmeniz, düşünmeniz, problemi doğru kurgulamanız, sorunu anlamanız, problemi çözmeseniz de problemin zorluğunu anlamanız gerekir. Bütün bunlar hayatta, insani ilişkilerinizde, toplumla ilişkilerinizde, kendinizle ilişkilerinizde kısaca her işinize yarayacak.”

Aynen öyle. Her işimize yarayacak. Matematik öğreniminin amacı da tam olarak bu. Bireye günlük hayatın gerektirdiği matematik bilgi ve becerilerini kazandırmak, bireyde merak duygusunu geliştirmek, problem çözmeyi öğretmek, doğadaki birçok oluşumun neden sonuç ilişkisini açıklamak, olayları problem çözme yaklaşımı içinde ele alan bir düşünme biçimi kazandırmaktır.

Matematik eğitimi, bireyleri yalnızca çeşitli bilgilerle donatmak değildir. Onlara karşılaştıkları problemleri çözmede yararlı olacak yöntem ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Özetle muhakemenin gelişimini sağlamaktır.

Muhakeme tabii ki sadece matematiksel değil temel bir yetenektir ancak bu yeteneğin gelişimi için matematiğe düşen sorumluluk görüldüğü üzere oldukça fazla. Muhakemenin düşünmeyi geliştirdiği aşikar ve değişen yaşam koşulları ihtiyaç duyulan insan tipini değiştirmektedir.

Hızla gelişen, büyüyen, değişen dünyanın yeni eğitim anlayışı içinde bireyler kendilerini daha iyi tanımaya, keşfetmeye ve kendi düşünme biçimlerini oluşturmaya özendirilmelidir. Farklılık zenginliktir. Bu farklılıkların yok sayılması  değil gün yüzüne çıkarılması gerekmektedir. Matematik eğitiminde de farklı düşünme becerilerinin ortaya çıkması, muhakeme yeteneğinin kazandırılması amaçlanıyor olmalıdır

Özetle zaman; seri aynı zamanda etraflıca düşünebilen, zamanı ve aklını kullanan, yaratıcı, isabetli kararlar veren, yeni fikirler üreten bireylerin zamanıdır.‘’Düşünüyorum o halde varım.’’ Muhakeme edebiliyorum öyleyse YAŞASIN MATEMATİK!