Lise

Lisede Yaşam

Akademik gelişim programımızda öğrencilerimizin MEB müfredatları doğrultusundaki kazanımları tam öğrenme modeliyle birlikte proaktif eğitim metodu kullanılarak uygulanır. Bu yaklaşım ile çocuklarımızın keyifle öğrenebilecekleri bir ortamda düşünme becerilerini ve derslere olan ilgilerini arttırarak derse katılımlarını sağlarız. Sorumluluk alabilme kapasitemiz hem özel hayatta, hem de iş hayatında başarımızı belirleyen etkenlerden birisidir. Bu kapasitenin yanı sıra atılımcı olabilmek de bireysel başarımızı derinden etkiler. Bilgili olmak ya da fikir sahibi olmak kadar bir fikri uygulamayı seçmek ve bunu başarıyla hayata geçirebilmek önemli bir beceridir.
Bu eğitimin hedefi katılımcıların bir karar almak ve aldıkları bu kararı etkin bir şekilde uygulayabilmeleri konusunda kişisel gelişimini sağlamaktır.

WhatsApp chat