Yabancı Dil Eğitimi

Ortaokulda sınıfın sonunda bir yandan dileyen öğrencilerimiz “Check Point” sınavlarına girerek uluslararası bir diploma alırken diğer yandan da liseye giriş sınavına hazırlanırlar. Böylelikle B1bağımsız kullanıcı seviyesine erişirler.

Lisemizdeki hedef ise öğrencilerimize girecekleri üniversitenin hazırlık sınavını atlattırmaktır. Dokuzuncu sınıfta ilk ay hızlı bir tekrar ile B1 seviyesine başlanır, onuncu sınıfta B2bağımsız kullanıcı olmayı tamamlarlar. On birinci sınıf TOEFL sınavı için hazırlıktır. Sınav teknikleri, kelime bilgisi ve ileri yazma öğretilir; dileyen öğrencilerimiz TOEFL sınavına girerler.

Dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini kapsayan dil edinimi programında, farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak kişiye özgü çalışma kağıtları verilerek öğrencimizin gelişimi takip edilir.

Ayrıca; öğrencilerimizin konuşma becerilerini ve kendine olan güvenlerini arttırmak için festivaller, sene sonu gösterileri, çeşitli aktiviteler, okul içi ve okul dışı yarışmalar düzenlenir.

FELSEFEMİZ: global düşünüp yerel uygulayarak, geleceğin başarılı gençlerine yaparak, yaşayarak, dijital programlar ile dili edindirmektir.

WhatsApp chat