Kurucu Mesajı

Değerli Kolej 16 Ailesi;

Bizler bu yola çıkarken üç temel doktrin üzerinden hareket etmeye karar verdik. Bunlar Kolej 16 ailesinin tüm bireylerinde olması gereken değerlerdir. İşte bu şiyardan hareketle geleceğe dair hayaller kurduk, kurmaya devam ediyoruz.

Bizler mutlu, huzurlu, insanca yarınlar hayal eden bir aileyiz. Bu ailenin her ferdi topluma karşı bir sorumluluk duygusuyla yetişir, toplumu tanır, değerlerini öğrenir ve ona yeni değerler katar.

Bizler içinde yaşadığımız ve beraber paylaştığımız bu yer kürenin diğer paydaşlarına saygı duyan, onların yaşamlarını koruyan, onlarla beraber yaşama bilincine sahip bireyleriz

Kolej 16 ailesi çağın gereklerini anlayan ve onlara yeni değerler katan, bilim ve felsefeyle hareket eden bireyler yetiştirir.

Bununla beraber; insanı tanımlarken her bireyin özgür düşünebilen, tasarlayıcı, yenilikçi, çağdaş ve etik değerlere sahip olması gerektiğini savunur, öğrencileri bu paradigmayla yetiştirir.

İşte bu bağlamda bugünü ve yarını planlamak, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaştırmak için evrensel standartlarda eğitim vermekteyiz.

İşte biz böyle bir aileyiz.

Yalçın Bezer

Kurucu

WhatsApp chat